van der Zalm

Onderhoud

Het onderhoud van openbaar groen en bomen is essentieel voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Regelmatig snoeien, bemesten en water geven zorgt voor groei en bloei. Daarnaast is het belangrijk om ziektes en plagen te bestrijden om de gezondheid van het groen te waarborgen. Samen creëren we groene en duurzame steden.